Als VZW doen wij verschillende acties om de clubkas te spijzen. Met deze inkomsten kunnen we het inschrijvingsgeld drukken voor onze leden. We betalen hiermee ook de inschrijvingsgelden van onze leden voor kampioenschappen zodat ze daar kunnen schitteren, geven ze een wekelijkse training met vrijwilligers en organiseren een clubuitstap waar ze jaarlijks naar uitkijken. Ook steunen we zelf nog enkele lokale initiatieven. Zo schonken we in het verleden onder andere een liftbus aan dagcentrum de Piramide, giften voor de aanbouw van dagcentrum de Ekker in Niel, materiaal voor creatieve activiteiten en de inrichting van een snoezelruimte.

Enkele van deze acties zijn:

Dorpsdag Brasschaat Elk jaar staan we op de dorpsdag met ons tombolakraam, iedereen wint altijd een prijs!

Chocoladetruffel-verkoop Vanaf november tot februari is er de befaamde chocoladetruffel-verkoop. Je kan deze altijd bestellen bij Gella en Hugo Verbaenen op 036 51 33 25.

Giften zijn ook altijd welkom. Vanaf een bedrag van €40, ontvangt u een fiscaal attest in maart van het volgende jaar. Storten kan u op rekeningnummer: 

BE41 7331 7013 6010 met Bic: KREDBEBB met vermelding van: Gift MGJ – Uw Achternaam Voornaam.

Hierbij dank aan iedereen die ons de voorbije 25 jaar steunde via giften en/of het schenken van tombolaprijzen voor ons kraam op de dorpsdag.